Regulamin

REGULAMIN

Regulamin marketu FoodsBrothers.pl obowiązujący od 01.01.2022

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sprzedawca

Sklep FoodsBrothers.pl / zwany poniżej również FoodsBrothers.pl działający pod adresem internetowym FoodsBrothers.pl jest własnością Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa , NIP 7010589699, REGON 364771304, KRS 000062415 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Kontakt odbywa się poprzez:

1.2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez FoodsBrothers.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług FoodsBrothers.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie FoodsBrothers.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności i cookies.

 1. Zakupy we FoodsBrothers.pl

2.1. Działalność

FoodsBrothers.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznej. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowe FoodsBrothers.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 22 290 22 14

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez FoodsBrothers.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty FoodsBrothers.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty FoodsBrothers.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w serwisie FoodsBrothers.pl. W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” w ustawieniach profilu w sekcji „Moje dane” lub kontaktując się ze sklepem: (e-mail: orders@FoodsBrothers.pl, tel: +48 22 290 22 14).

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych FoodsBrothers.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, wartość odżywcza, informacja o alergenach, masa netto itp. pochodzą od producentów produktów. FoodsBrothers.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 FoodsBrothers.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we FoodsBrothers.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

 

2.5. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej FoodsBrothers.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6. Upusty, promocje i bony zakupowe

2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez FoodsBrothers.pl bonu zakupowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.6.4 FoodsBrothers.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.6.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, FoodsBrothers.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty FoodsBrothers.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu FoodsBrothers.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie FoodsBrothers.pl. FoodsBrothers.pl wysyła Klientowi potwierdzenie zamawianych produktów wraz z wykazem zamawianych produktów i przydzielonym indywidualnym numerem zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Dostawa, koszty dostawy.

2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców FoodsBrothers.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx działającej na zlecenie FoodsBrothers.pl, lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost, z tym zastrzeżeniem, iż dostawy napojów alkoholowych dokonują wyłącznie dostawcy FoodsBrothers.pl, posiadający upoważnienie przez klienta do odbioru w jego imieniu napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres Paczkomat InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.

2.9.3 FoodsBrothers.pl nie pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem.

2.9.4 Ograniczenie ilościowe i braki towarowe

FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. - Braki

 1. Zamówienie klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa za pośrednictwem strony internetowej FoodsBrothers.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 290 22 14, wybierając z oferty znajdującej się produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po określeniu ilości produktu i kliknięciu przycisku "Do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny FoodsBrothers.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wczesniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48 22 290 22 14.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny FoodsBrothers.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48 22 290 22 14.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Foods Brothers Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 103-323, 02-255,  Warszawa; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu Oświadczenie

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 


3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

3.5.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.

3.7. Dni wolne

3.7.1 FoodsBrothers.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. przez dostawców FoodsBrothers.pl- wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym
 2. przez firmę kurierską- najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez FoodsBrothers.pl.

3.8.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont.

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez FoodsBrothers.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże mięso w niedzielę lub święto).

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Produkt z gazetki” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Paragon, Faktura

Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT. Faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Foods Brothers Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęcie otrzymania faktury VAT domyślenie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon.

 1. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient FoodsBrothers.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1   za zakupy realizowane przez dostawców FoodsBrothers.pl:

 • płatność kartą (dostawcy FoodsBrothers.pl wyposażeni są w mobilne terminale)
 • gotówką przy odbiorze
 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.1.2      za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.1.3 za zakupy realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost;

 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.2. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Foods Brothers Sp. z o.o. wykonane na numer rachunku nie będący własnością Foods Brothers Sp. z o.o.

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.3. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

4.3.1 FoodsBrothers.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, sery, wędliny, mięso, itp.). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowednim opisem. Podane na stronie FoodsBrothers.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi podanymi za określoną jednostkę wagową np. 0,25kg, 0,5kg itd. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi w przeliczeniu za 1kg produktu. Ostatecna cena produktu może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20%. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na paragonie lub fakturze VAT.

4.3.2 Klient zamawiając produkt o zmiennejwadze akceptuje jego ostateczną cenę. 
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

4.3.2.1 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia FoodsBrothers.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4.3.2.2 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia FoodsBrothers.pl do zwrotu powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) w zależności od wybranej formy płaności wraz zamówionymi produktami lub na konto bankowe Klienta z którego zamówienie zostało opłacone.

 1. Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawca FoodsBrothers.pl:

5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:

5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2.2 FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z Paczkomatu InPost zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę FoodsBrothers.pl:

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu FoodsBrothers.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca FoodsBrothers.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do FoodsBrothers.pl.

5.2.2.3 FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące 
po stronie Klienta.

5.2.2.4 FoodsBrothers.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do Paczkomatu InPost

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu FoodsBrothers.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca FoodsBrothers.pl spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.

 1. Reklamacje i zwroty

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem FoodsBrothers.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem FoodsBrothers.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu FoodsBrothers.pl, drogą mailową na adres orders@FoodsBrothers.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. FoodsBrothers.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. FoodsBrothers.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów chłodniczych w lodówce i mrożonych w mrożni lub w opakowaniu spakowanym z suchym lodem).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej FoodsBrothers.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług FoodsBrothers.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, FoodsBrothers.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie FoodsBrothers.pl.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi FoodsBrothers.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia takiej ankiety.

 1. pl - zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony FoodsBrothers.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych 
bez uprzedniej pisemnej zgody Foods Brothers Sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy FoodsBrothers.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu Regulamin.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient, który założył konto w sklepie może zobaczyć po zalogowaniu się do dedykowanie sekcji „Moje konto” sklepu FoodsBrothers.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

 1. Dane osobowe

10.1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 103-323, adres biura: Warszawa przy ul. Krakowiaków 103-323, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624415, posiadająca numer statystyczny REGON: 364771304, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010589699.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie FoodsBrothers.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień 
(w tym: realizowanie ankiet satysfakcji, rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać 
w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, które polega na automatycznym dopasowywaniu oferty do profilu Klienta (bazując na historii zakupowej, oglądanych produktach itp.)

Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące dla FoodsBrothers.pl usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym.

Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie FoodsBrothers.pl, 
za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach, które będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji marketingowej, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania ich.

W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych osobowych.
Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.3. Wgląd do danych osobowych

Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Zgody

11.1. Wyrażanie zgód

Wszystkie zgody są dobrowolne.  Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie FoodsBrothers.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu.
Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), np. w sekcji konta profilowego „Moje konto” lub poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem +48 22 290 22 14

Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

11.2. Treści zgód

Klient może w dowolnym momencie dobrowolnie wyrazić lub wycofać zgody (zgodnie ze szczegółami w pkt. 11.1):

11.2.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, przez Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 w celu kierowania do mnie marketingu bezpośredniego, tj. newslettera, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

11.2.2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, przez Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 w celu kierowania do mnie treści marketingowych, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

11.2.3. Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103-323, 02-255, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Powyższe zgody wchodzą w życie w momencie ich wyrażenia i tak samo tracą ważność w chwili wycofania ich przez Klienta.

 

 

Regulamin marketu ekologicznego FoodsBrothers.pl obowiązujący od 25.01.2022

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sprzedawca

Sklep FoodsBrothers.pl działający pod adresem internetowym www.FoodsBrothers.pl jest własnością Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000624415, posiadająca numer statystyczny REGON: 364771304, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010589699.


Kontakt odbywa się poprzez:

1.2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez FoodsBrothers.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług FoodsBrothers.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie FoodsBrothers.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności i cookies.

 1. Zakupy we FoodsBrothers.pl

2.1. Działalność

FoodsBrothers.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznej. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowe FoodsBrothers.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 22 290 22 14.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez FoodsBrothers.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty FoodsBrothers.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty FoodsBrothers.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w serwisie FoodsBrothers.pl. W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” w ustawieniach profilu w sekcji „Moje dane” lub kontaktując się ze sklepem: (e-mail: orders@FoodsBrothers.pl, tel: +48 22 290 22 14).

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych FoodsBrothers.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, wartość odżywcza, informacja o alergenach, masa netto itp. pochodzą od producentów produktów. FoodsBrothers.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 FoodsBrothers.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we FoodsBrothers.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

 

2.5. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej FoodsBrothers.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6. Upusty, promocje i bony zakupowe

2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez FoodsBrothers.pl bonu zakupowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.6.4 FoodsBrothers.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.6.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, FoodsBrothers.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty FoodsBrothers.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu FoodsBrothers.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie FoodsBrothers.pl. FoodsBrothers.pl wysyła Klientowi potwierdzenie zamawianych produktów wraz z wykazem zamawianych produktów i przydzielonym indywidualnym numerem zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Dostawa, koszty dostawy.

2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców FoodsBrothers.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx działającej na zlecenie FoodsBrothers.pl, lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost, z tym zastrzeżeniem, iż dostawy napojów alkoholowych dokonują wyłącznie dostawcy FoodsBrothers.pl, posiadający upoważnienie przez klienta do odbioru w jego imieniu napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres Paczkomat InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.

2.9.3 FoodsBrothers.pl nie pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem.

2.9.4 Ograniczenie ilościowe i braki towarowe

FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. - Braki

 1. Zamówienie klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa za pośrednictwem strony internetowej FoodsBrothers.pl lub telefonicznie pod numerami +48 22 290 22 14, wybierając z oferty znajdującej się produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po określeniu ilości produktu i kliknięciu przycisku "Do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny FoodsBrothers.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wczesniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48 22 290 22 14.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny FoodsBrothers.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia odpowiednio wczesniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48 22 290 22 14.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Foods Brothers Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 103-323, 02-255,  Warszawa; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu Oświadczenie

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 


3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

3.5.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.

3.7. Dni wolne

3.7.1 FoodsBrothers.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. przez dostawców FoodsBrothers.pl- wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym
 2. przez firmę kurierską- najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez FoodsBrothers.pl.

3.8.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont.

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez FoodsBrothers.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże mięso w niedzielę lub święto).

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Produkt z gazetki” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Paragon, Faktura

Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT. Faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Foods Brothers Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęcie otrzymania faktury VAT domyślenie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon.

 1. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient FoodsBrothers.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1   za zakupy realizowane przez dostawców FoodsBrothers.pl:

 • płatność kartą (dostawcy FoodsBrothers.pl wyposażeni są w mobilne terminale)
 • gotówką przy odbiorze
 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.1.2      za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

 

4.1.3 za zakupy realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost;

 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.2. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Foods Brothers Sp. z o.o. wykonane na numer rachunku nie będący własnością Foods Brothers Sp. z o.o.

FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
Adres: ul. Krakowiaków 103-323, 02-255 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL34 1600 1462 1884 0935 5000 0001

4.3. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

4.3.1 FoodsBrothers.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, sery, wędliny, mięso, itp.). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowednim opisem. Podane na stronie FoodsBrothers.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi podanymi za określoną jednostkę wagową np. 0,25kg, 0,5kg itd. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi w przeliczeniu za 1kg produktu. Ostatecna cena produktu może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20%. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na paragonie lub fakturze VAT.

4.3.2 Klient zamawiając produkt o zmiennejwadze akceptuje jego ostateczną cenę. 
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

4.3.2.1 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia FoodsBrothers.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4.3.2.2 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia FoodsBrothers.pl do zwrotu powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) w zależności od wybranej formy płaności wraz zamówionymi produktami lub na konto bankowe Klienta z którego zamówienie zostało opłacone.

 1. Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawca FoodsBrothers.pl:

5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:

5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2.2 FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z Paczkomatu InPost zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę FoodsBrothers.pl:

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu FoodsBrothers.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca FoodsBrothers.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do FoodsBrothers.pl.

5.2.2.3 FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące 
po stronie Klienta.

5.2.2.4 FoodsBrothers.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do Paczkomatu InPost

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu FoodsBrothers.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca FoodsBrothers.pl spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.

 1. Reklamacje i zwroty

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem FoodsBrothers.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem FoodsBrothers.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu FoodsBrothers.pl, drogą mailową na adres orders@FoodsBrothers.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. FoodsBrothers.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. FoodsBrothers.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów chłodniczych w lodówce).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej FoodsBrothers.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług FoodsBrothers.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

FoodsBrothers.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, FoodsBrothers.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

FoodsBrothers.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie FoodsBrothers.pl.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi FoodsBrothers.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia takiej ankiety.

 1. pl - zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony FoodsBrothers.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych 
bez uprzedniej pisemnej zgody Foods Brothers Sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy FoodsBrothers.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu Regulamin.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient, który założył konto w sklepie może zobaczyć po zalogowaniu się do dedykowanie sekcji „Moje konto” sklepu FoodsBrothers.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

 1. Dane osobowe

10.1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 103-323, adres biura: Warszawa przy ul. Annopol 3 budynek 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624415, posiadająca numer statystyczny REGON: 364771304, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010589699.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie FoodsBrothers.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień 
(w tym: realizowanie ankiet satysfakcji, rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać 
w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, które polega na automatycznym dopasowywaniu oferty do profilu Klienta (bazując na historii zakupowej, oglądanych produktach itp.)

Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące dla FoodsBrothers.pl usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym.

Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie FoodsBrothers.pl, 
za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach, które będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji marketingowej, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania ich.

W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych osobowych.
Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.3. Wgląd do danych osobowych

Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Zgody

11.1. Wyrażanie zgód

Wszystkie zgody są dobrowolne.  Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie FoodsBrothers.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu.
Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), np. w sekcji konta profilowego „Moje konto” lub poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem +48 22 290 22 14

Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

11.2. Treści zgód

Klient może w dowolnym momencie dobrowolnie wyrazić lub wycofać zgody (zgodnie ze szczegółami w pkt. 11.1):

11.2.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, przez Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ul. Krakowiaków 103-323, 02-255w celu kierowania do mnie marketingu bezpośredniego, tj. newslettera, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

11.2.2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, przez Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ul. Krakowiaków 103-323, 02-255w celu kierowania do mnie treści marketingowych, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

11.2.3. Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Foods Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103-323, 02-255, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Powyższe zgody wchodzą w życie w momencie ich wyrażenia i tak samo tracą ważność w chwili wycofania ich przez Klienta.

Kontakt

Foods Brothers Sp. z o.o.
ul. Krakowiakow 132-323,
02-255 Warszawa+48 22 290 22 14
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek,sobota,niedziela
Styczeń,luty,marzec,kwiecień,maj,czerwiec,lipiec,sierpień,wrzesień,październik,listopad,grudzień
Za mało dostępnych pozycji. Pozostało tylko [max].
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.