Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego www.foodsbrothers.pl.

 2. Z uwagi na charakter branży, w której pracujemy, podchodzimy bardzo poważnie do zagadnienia ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę.

 3. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.

 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.

 6. Podkreślamy również, że funkcjonalność służąca do umieszczania komentarzy na naszym blogu jest zewnętrzną usługą i że zasady przetwarzania w niej danych osobowych określone są niezależnym regulaminem i polityką prywatności.

 7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

 8. Administratorem naszego serwisu internetowego oraz danych osobowych przetwarzanych przy okazji i w związku z korzystaniem z serwisu są wspólnicy prowadzący Foods Brothers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakowiaków 103-323, 02-255, Warszawa.

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:

  1. Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, miasto oraz treść zapytania osób korzystających z naszego formularza kontaktowego;

  2. Adres e-mail oraz imię wskazane przy zapisie na newsletter;

  3. Identyfikatory oraz treść wpisów w komentarzach na naszym blogu, jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia lub innej moderacji określonych wpisów;

  4. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin;

  5. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies, a służące do celów marketingowych.

 2. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.

 3. Dane osobowe podane przy zapisie na newsletter służą do wysyłania spersonalizowanych wiadomości o aktywności MW Inspektorzy Ochrony Danych (np. ogłaszanych nowościach, publikacjach nowych artykułów na blogu).

 4. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z obsługą zapytań nadesłanych przez formularz kontaktowy nie są wykorzystywane dla celów marketingowych.

 5. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.

 6. Dane gromadzone w celach marketingowych służą późniejszemu wyświetlaniu naszych reklam w serwisach internetowych oferujących taką możliwość.

 7. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy.

  2. Wysyłanie treści marketingowych w formie newslettera oraz związane z nim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).

  4. W przypadku zaistnienia konieczności moderacji wpisów na blogu, będzie to miało miejsce ze względu na ochronę prawnie chronionego interesu MW Inspektorzy lub stron trzecich i będzie również realizowane w oparciu o zasadę niezbędności do realizacji działań w prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 8. Dane osobowe gromadzone do celów marketingowych udostępniane są Facebookowi, który dokonuje dla nas wyświetlania reklam.

 9. Pozostałe dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura). Dane osobowe (a więc dotyczące ludzi, których tożsamość da się określić) nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie wysyłki masowej (wysyłki newslettera), hostingu danych oraz analizy danych anonimowych. Analityka realizowana jest przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 (warunki korzystania z usług Googlepolityka prywatności Googlewarunki korzystania z usługi Google Analytics).

 10. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadsyłanych z formularza przechowywane są przez nas przez okres 24 miesięcy. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.

 11. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym w naszej polityce cookies.

 12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

 13. Ponadto, w zakresie danych procesowanych z wykorzystaniem technologii cookies, użytkownikom przysługuje również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Zarządzania zgodami dokonuje się przez narzędzie zawarte w naszej polityce cookies.

 14. Osobom, których dane gromadzimy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

 15. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy prawa.

 16. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).

 17. Podanie zbieranych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego oraz ograniczenie naszych możliwości analizy zachowań na naszej stronie i prowadzenia marketingu.

 18. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.

poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek,sobota,niedziela
Styczeń,luty,marzec,kwiecień,maj,czerwiec,lipiec,sierpień,wrzesień,październik,listopad,grudzień
Za mało dostępnych pozycji. Pozostało tylko [max].
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.